DESIGN OR ART?

DESIGN OR ART?

 

In Milan I saw quite a few exhibitions and installations that were between art and design. What is design and what is art anyway, and does it matter? At the Lambrate discrict  designer Andrea Mancuso and architect Emilia Serra presented a temporary Analogia #003 installation.

Everyday objects were chosen to challenge conventional spaces. The objects seemed bi-dimensional, the third dimension was left to be reached by movement and perception of the public.

The idea behind it was to create a fusion of tradition with innovation, artisan crafts with computational software, age old materials with contemporaray technologies.

The installation was quite impressive. It looked like rough  3-D sketch in a white space. It  was created by suspending strands of wool on a fishing line grid, which was calculated by computer. Simple and effective. Pictures courtesy of Analogia project. www.analogiaproject.com.

Milanossa näkyi paljon näyttelyitä ja installaatioita, jotka olivat taiteen ja muotoilun välimaastossa. Mikä on taidetta ja mikä muotoilua on ikuisuuskysymys. Onko sillä merkitystä sitäpaitsi? Lambraten alueella poikkesin muotoilija Andrea Mancuson ja arkkitehti Emilia Serran Analogia #003 -installaatioon.

Muotoilijat olivat valinneet arkipäiväisiä huonekaluja haastamaan konventionaalista tilaa. Tuotteet näyttivät kaksiulotteisilta, ennen kuin katsoja liikkui.

Ideana oli myös yhdistää tradititiota innovaatioon. Installaatio näytti kolmiulotteiselta luonnokselta valkoisessa tilassa. Siimasta oli tietokoneen avulla luotu kehikko, johon oli kiinnitetty  etupäässä mustaa villalankaa. Yksinkertaista ja tehokasta. Vaikuttava näyttely. www.analogiaproject.com.